Sepet

K.V.K.K. Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

Sayın Müşterilerimiz,

 

Buket Boutique olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) uyarınca, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

*1. Kişisel Veri Toplamanın Amaçları:

 

Kişisel verileriniz, daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmek, siparişlerinizi takip etmek ve tamamlamak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, müşteri hizmetleri desteği sağlamak, kampanya, indirim ve avantajlardan sizi haberdar etmek, sitemizin kullanımıyla ilgili analizler yapmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır.

 

*2. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:

 

  İsim, soyisim, cinsiyet

  İletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi)

  Sipariş bilgileri

  Ödeme ve fatura bilgileri

  Site kullanım alışkanlıklarınızla ilgili bilgiler

  Pazarlama tercihleri

 

*3. Kişisel Verilerin Kimlerle ve Hangi Amaçla Paylaşılabileceği:

 

Kişisel verileriniz, siparişlerinizin temini, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, teslimatın yapılabilmesi, müşteri memnuniyeti ve destek hizmetleri sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri amaçlarla sınırlı olmak üzere, yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

 

*4. Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması:

 

Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yasal veya iş bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin gerektirdiği süre boyunca saklanır.

 

*5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

 

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz üzerinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

  Aktarılan üçüncü kişilere yukarıda sayılan düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

*6. İletişim ve Daha Fazla Bilgi İçin:

 

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru, görüş veya talebiniz için iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.